Thứ Hai, tháng 1 02, 2006

Sân khấu NHÁPSân khấu NHÁP là một nhóm sân khấu không vì mục đích chính trị hay tôn giáo, gồm 7 nghệ sỹ với độ tuổi từ 18 đến 25, hoạt động tại Hà Nội, Việt Nam.

Sân khấu Nháp hoạt động để ra đời những tác phẩm nghệ thuật biểu diễn chất lượng về các vấn đề xã hội, phương thức nghệ thuật sử dụng ít lời nói, kích thích trí tưởng tượng qua các kỹ thuật biểu diễn như chuyển động hình thể, rối, bóng, mặt nạ..

Sân khấu Nháp tin rằng ẩn sâu trong mỗi vấn đề là một cảm xúc bị kìm chế. Chúng tôi tin rằng nghệ thuật có thể truyền tải cảm xúc và tinh thần, có sức mạnh phá vỡ yên lặng và đem mọi người lại gần nhau hơn.

Các thành viên của NHÁP đều được đào tạo về sân khấu hình thể và ứng tác, trong đó sân khấu ứng tác là một điểm mạnh trong kinh nghiệm biểu diễn. Người sáng lập nhóm - Phan Ý Ly - đang hoàn thành khoá học Thạc sỹ về Sử dụng Nghệ Thuật trong Phát triển. Cô cũng vừa trở về từ liên hoan sân khấu các nước tiểu vùng sông Mê Kông tại Philippine.

Đây là một số hình ảnh về hoạt động của NHÁP khi đang thực hiện vở "Sống" tại chợ Nam Đồng, Hà Nội.

0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home